[1]
suci siti lathifah, A. M. Irpan, L. Supratman, A. Rossa, R. P. Sari, and A. G. Meyradhia, “Program Pendampingan Guru Dalam Implementasi Basic Science Kits Pada Kurikulum Merdeka Belajar Di Sekolah Dasar Negeri Bojong”, near, vol. 3, no. 1, pp. 47–53, Nov. 2023.