suci siti lathifah, Irpan, A. M., Supratman, L., Rossa, A., Sari, R. P., & Meyradhia, A. G. (2023). Program Pendampingan Guru Dalam Implementasi Basic Science Kits Pada Kurikulum Merdeka Belajar Di Sekolah Dasar Negeri Bojong. NEAR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1), 47–53. https://doi.org/10.32877/nr.v3i1.988