(1)
suci siti lathifah; Irpan, A. M.; Supratman, L.; Rossa, A.; Sari, R. P.; Meyradhia, A. G. Program Pendampingan Guru Dalam Implementasi Basic Science Kits Pada Kurikulum Merdeka Belajar Di Sekolah Dasar Negeri Bojong. near 2023, 3, 47-53.